จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุในโครงการ Stop Microbeads รณรงค์การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครบีดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุในโครงการ Stop Microbeads รณรงค์การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครบีดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar