จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซม จำนวน 7 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุภัทรา สุวภาพกุล

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซม จำนวน 7 รายการ (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar