จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar