จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสาย VGA ขนาด 5 เมตร จำนวน 10 เส้น

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสาย VGA ขนาด 5 เมตร จำนวน 10 เส้น (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar