จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน

   ผู้ประกาศข่าว วิภาดา เชื้อหมอ

เอกสารแนบ
Calendar