จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการเครื่องสลายนิ่วระบบปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1554264163.pdf
Calendar