จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างทำตู้เก็บของ 4 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว อารยา วิธีเจริญ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างทำตู้เก็บของ 4 ตู้  ดังเอกสารแนบ
Calendar