จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1554258104.pdf
Calendar