จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar