จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาไฟฉุกเฉิน จำนวน 28 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาไฟฉุกเฉิน จำนวน 28 เครื่อง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar