จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ซ่แมแซมทีวีแสดงสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมระบบสัญญาณ Wifi

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ซ่แมแซมทีวีแสดงสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมระบบสัญญาณ Wifi (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar