จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3-1.5 เมตร

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3-1.5 เมตร (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar