จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารเคมี ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารเคมี ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar