จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar