จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar