จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลไม้

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลไม้ (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar