จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดหาไฟฉุกเฉิน จำนวน 25 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดหาไฟฉุกเฉิน จำนวน 25 เครื่อง (ดาวน์โหลดประกาศ)




Calendar