จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือภาษาไทยสำหรับประถมต้น จำนวน 30 เล่ม และ Priceing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discount and Establishing จำนวน 12 เล่ม (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar