จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก ของรางวัล ป้าย ดอกไม้ สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1554190278.pdf
Calendar