จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกเบญจรงค์แก้วลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก(เบญจรงค์แก้วลายเต็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar