จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2562 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle biop

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1554172089.pdf
Calendar