จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการวิจัยและเผยแพร่ภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการวิจัยและเผยแพร่ภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar