จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ จ้างออกแบบโปรแกรม สำหรับการเรียนการสอนโครงการเวชศาสตร์ประจักษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1554097422.pdf
Calendar