จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ จ้างจัดทำเอกสาร สำหรับรายวิชาโครงการเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1554093966.pdf
Calendar