จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้า อาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้า อาหารพนักงาน รายละเอียดดังแนบ
Calendar