จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก EZ 201A ขนาดA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นารีรัตน์ พุ่มพวง

http://calendar.buu.ac.th/document/1553852391.pdf

 
Calendar