จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าซื้อ DVD พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าซื้อ DVD พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar