จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเรือ SPEED BOAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเรือ SPEED BOAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar