จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก-กระเช้าผลไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก-กระเช้าผลไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar