จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ รุ่น RE06F จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1553741437.pdf
Calendar