จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช้าพื้นที่ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช้าพื้นที่ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังแนบ
Calendar