จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง ระหว่างเดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นารีรัตน์ พุ่มพวง

http://calendar.buu.ac.th/document/1553675070.pdf

 
Calendar