จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar