จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์โพสเตอร์ A3 จำนวน 6 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์โพสเตอร์ A3 จำนวน 6 ชุด (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar