จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2562

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดาวน์โหลดปรระกาศ)
Calendar