จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องIP Camera จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องIP Camera จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการวิจัยเกทเวย์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ด้วยเทคโนโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (โครการพัฒนา Tech-based Startup)

เอกสารแนบ




Calendar