จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Clear room โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Clear room) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar