จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar