จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar