จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 25 มีค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 25 มีค.62 รายละเอียดแนบ
Calendar