จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นใช้งานสำหรับพัฒนาระบบติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคา

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นใช้งานสำหรับพัฒนาระบบติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar