จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ

 
Calendar