จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 -70แกรม และเครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ไมโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 -70แกรม และเครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ไมโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar