จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดแนบ
Calendar