จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ประชุมสัมมนา รายละเอียดแนบ
Calendar