จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะเสนอซื้อน้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา วันที่ 22 มีค.62 โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเสนอซื้อน้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา วันที่ 22 มีค.62 รายละเอียดแนบ
Calendar