จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะเสนอซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเสนอซื้อน้ำดื่ม  เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar