จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะเสนอจ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา 22 มีค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเสนอจ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา 22 มีค.62 รายละเอียดแนบ
Calendar