จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหน้าต่างกระจกบานเกล็ดห้อง SD๕๐๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหน้าต่างกระจกบานเกล็ดห้อง SD๕๐๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar