จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar